Energetická komunita Viessmann Share


Kým na neustále sa zvyšujúce ceny elektriny si postupne zvykáme, náklady na solárne moduly a skladovanie elektriny klesajú. Vďaka tomu je pre majiteľov rodinných domov čoraz lukratívnejšie vyrábať a využívať elektrinu či teplo, ktoré si sami vyrobia. Investícia do technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje sa stáva výhodou.

Čo však robiť, ak si so všetkými energetickými bilanciami a hrubými výpočtami neviete dať rady? Okrem toho, kto zabezpečí, že elektrina, ktorú vyrobíte nadbytočne, bude správne účtovaná a dodá vám elektrinu zo siete, ak vaša vlastná produkcia nestačí? Tu prichádza na rad Viessmann Share Paušál.

Individuálny program Viessmann Share Paušál obsahuje všetky potrebné zmluvné podmienky a dohodu o cene, ktorá spočíva v stanovení fixnej mesačnej platby za elektrinu odvodenej od predpokladanej ročnej spotreby, konfigurácie zariadení a ostatného vybavenia. Zohľadňuje technické parametre domu a počet jeho užívateľov, a to v tolerancii spotreby +/- 20 %. Skutočná spotreba sa raz ročne porovná s predpokladaným paušálom a rozdiel nad/pod tolerančné pásmo sa raz ročne vysporiada v cene dynamickej tarify od Magna Energia.

Dôvera dlhodobo spoľahlivým partnerom

Individuálny program Viessmann Share je správnou voľbou, ktorú potrebujete na úsporné a spoľahlivé zásobovanie energiou. S jednoznačným prehľadom nákladov hneď od začiatku. Staňte sa súčasťou energetickej komunity Viessmann Share so spoľahlivým zmluvným partnerom v rámci energetickej komunity Viessmann Share, ktorým bude Magna Energia. Od vášho zmluvného partnera dostanete nielen vynikajúcu energetickú technológiu, ale aj trvalú podporu pre optimálnu prevádzku energetického systému vo vašej domácnosti.

S individuálnym programom Viessmann Share Paušál sa zložité energetické systémy stanú jednoduchými

Vďaka individuálnemu programu Paušál sa už nemusíte obávať zložitých energetických systémov. Ako užívateľ paušálnej sadzby máte svoje náklady na energiu pod kontrolou hneď od začiatku a všetky náklady dostanete združené v jednej faktúre.

A navyše, vopred vypočítame vaše náklady na energiu na základe vašich požiadaviek a energetickej technológie. Takto sa zložité energetické systémy stanú jednoduchými, spoľahlivými a ekonomickými.

Viessmann Share Paušál

  • Elektrina bez starostí
  • Rovnaký mesačný paušál bez zložitej administratívy
  • 100 % zelená elektrina
  • Jednoducho ku komplexnému energetickému systému
  • Transparentný pôvod energie
  • Predpokladá nadobudnutie alebo vlastníctvo energetického systému Viessmann
  • Čím viac technológií založených na obnoviteľných zdrojoch, tým lepšia cena
  • Zdieľaná batéria
Viac o programe Paušál

Stať sa zákazníkom individuálneho programu Viessmann Share Paušál je jednoduché

Konfigurácia systému a odborné poradenstvo

Zabezpečte si vstupenku do komunity Viessmann Share s efektívnym energetickým systémom Viessmann. Tu si vypočítajte svoj individuálny paušál Viessmann Share a zároveň môžete požiadať Viessmann o odbornú radu. Budete presmerovaní priamo na špecializovaného odborného partnera.

Inštalácia s odborným partnerom

Špecializovaný odborný partner sa postará o inštaláciu vášho energetického systému a
efektívnu koordináciu komponentov.

Podpis zmluvy k individuálnemu programu Viessmann Share
Paušál

Potom jednoducho uzatvorte svoj paušál online a už ste súčasťou energetickej komunity
Viessmann Share.